Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWarsztaty poświęcone tematyce Halal UE-ZEA

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Crompton | 2016-11-21 12:02:19
halal, esma, mięso, kosmetyki

Dnia 8 listopada br. w Dubaju odbyły się warsztaty poświęcone tematyce Halal, zorganizowane przy współpracy Delegatury Unii Europejskiej w ZEA. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 podmiotów z Unii Europejskiej i krajów RWPZ, głównie z ZEA, m.in. Organizacja Normalizacyjna krajów Zatoki Perskiej (GCC Standards Organisation GSO), Międzynarodowe Centrum Akredytacji emiratu Dubaj (Emirates International Accreditation Centre EIAC) oraz Emirackie Centrum Badań nad Normalizacją i Metrologią (Emirates Authority for Standardization and Metrology ESMA).

Warsztaty zbiegły się w czasie z Międzynarodową Konferencją Bezpieczeństwa Żywności w Dubaju, dzięki czemu wielu ekspertów żywności z krajów GCC wzięło w nich udział. Dubaj dąży do tego, aby stać się kolebką zasad gospodarczo-ekonomicznych w krajach muzułmańskich. ZEA wprowadziły nie tylko nowe standardy, ale i zmieniły dedykowane temu organy i instytucje. Niektóre organy certyfikujące stwierdziły, że nowy system ZEA jest znacznie bardziej kosztowny, skomplikowany i niedostosowany do międzynarodowych standardów Halal. Warto podkreślić, że zapotrzebowanie na regulacje Halal wynikają z faktu, że kraje GCC importują średnio 90% żywności.

 

W opinii Dr. Nabil Molla, Sekretarza Generalnego Organizacji Normalizującej RWPZ z Rijad, przepisy Halal nie są stricte związane z muzułmanami, lecz odnoszą się do zdrowej żywności. GSO ustanowiło Centrum Akredytacji krajów Zatoki Perskiej (Gulf Accreditation Centre GAC). Przepisy Halal obejmują nie tylko kwestie wieprzowiny, ale też ubój rytualny, dodatki do żywności oraz jej składniki.

Z definicji, Instytucja certyfikująca (Certifying Body CB) jest organizacją, która posiada zasoby ludzkie determinujące monitorowanie: produktów żywnościowych i nieżywnościowych, łańcucha wartości oraz usług finansowych zgodnie z przepisami Halal, ustanowionymi przez GSO.

Międzynarodowe Forum Akredytacji Halal (The International Halal Accreditation Forum) powstało w ZEA w kwietniu 2016r i posiada obecnie 18 członków. Jak poinformowało GSO, niektóre normy są w przygotowaniu, w rezultacie współpracy z Instytutem Norm i Metrologicznym dedykowanym państwom islamskim (The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries SMIIC).

Zdaniem Ameena Hassan Ahmed z Centrum Akredytacji z Dubaju (Dubai Accreditation Centre DAC), zwanej dziś jako Międzynarodowe Emirackie Centrum Akredytacyjne (Emirates International Accreditation Centre EIAC) pod przewodnictwem Dubai municipality. Normy Halal są zgodne z najlepszymi praktykami międzynarodowymi i identyfikowane są z jakością, bezpieczeństwem i religijnymi wymogami związanymi z prawem szariatu. W ramach raportu oceny DAC, akredytacja jest ważna przez okres 3-ech lat. Międzynarodowe Forum Akredytacyjne Halal (International Halal Accreditation Forum IHAF) wprowadziło nowy system inteligentnych aplikacji dla konsumentów, w celu sprawdzenia cech właściwych dla certyfikowanego produktu. W przypadku gdy projekt jest pozbawiony certyfikatu, system zgłasza właściwemu organowi regulującemu ten fakt w celu zidentyfikowaniu produktu i poświadczenia jego oryginalności.

Jak poinformowała Essa al Hashmi, Dyrektor Wydziału Akredytacji z ESMA - ZEA ściśle współpracuje z GSO, aby uczynić Dubaj głównym ośrodkiem handlowym regionu.

Ustawa federalna nr 10 z 2014r. dotycząca tematyki Halal w ZEA uwzględnia całą długość łańcucha dostaw. Powinien powstać system zarządzania jakością i dobra praktyka higieny. ZEA wprowadziły regulacje dotyczące używania logo, znaku krajowego halal; i tak na przykład umowa licencyjna dot. znaku krajowego jest ważna 3 lata i kosztuje 3000 EUR rocznie. Ponadto ostatnio przyjęto nowe standardy w zakresie transportu, gospodarki magazynowej dla sprzedaży detalicznej.

Warto podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2017r produkty wprowadzane na rynek do ZEA będą musiały być poświadczone przez ESMA.

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli produktów Halal obejmie żywność, napoje, kosmetyki, farmaceutyki, w tym i systemy produkcyjne oraz wszelkie usługi związane z tymi produktami.