Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne czujniki ciśnienia celem opracowania zaleceń dotyczących kalibracji / wzorcowania manometrów stosowanych w laboratoriach oraz manometrów i czujników ciśnienia stosowanych w przemyśle na liniach produkcyjnych.
Przedmiotem współpracy byłoby wspólne opracowanie serii przedników podejmujących tematykę kalibracji manometrów tak, aby były one cennym źródłem informacji dla podmiotów stosujących pomiary ciśnienia w swoich organizacjach.
Przewodnik dotyczący pomiaru ciśnienia składałby się z następujących rozdziałów:
1. Budowa manometrów i elektronicznych czujników ciśnienia
2. Kalibracja czujników ciśnienia i manometrów
3. Pomiary ciśnienia na liniach produkcyjnych
4. Walidacja metod pomiaru ciśnienia
5. Naprawa i serwis czujników ciśnienia i manometrów


Informacje uzupełniające

Zapraszamy do kontaktu celem szczegółowego omówienia zasad współpracy.CPV


 • Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
 • Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
 • Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
 • Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 • Maszyny rolnicze
 • Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne', 'oświetlenie
 • Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
 • Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 • Maszyny przemysłowe
 • Konstrukcje i materiały budowlane', 'wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
 • Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 • Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 • Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
01.09.2022
Ważna od
03.04.2022
Branże
Rolnictwo i leśnictwo, Przemysł obronny i zbrojeniowy, Pozostałe branże, Farmacja i biotechnologia, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Produkcja i przetwórstwo metali, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Produkcja mebli, Przetwórstwo spożywcze, Produkcja środków transportu, Budownictwo i architektura, Maszyny i urządzenia, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane, Przemysł drzewny i papierniczy, Przemysł chemiczny i kosmetyczny,
Nabywcy poza granicami kraju
NIE