Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLegalizacja dokumentów, w tym umów handlowych przez Konsulat Ambasady RP w Abu Zabi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Pieniążek | 2015-12-10 08:25:22
nie praktykuje się 'rejestrowania umów' w ambasadzie rp w abu dhabi. ambasada rp w abu dhabi może natomiast dokonać legalizacji pełnej dokumentu zagranicznego.

legalizacja, Ambsada RP w Abu Dhabi

Nie praktykuje się 'rejestrowania umów' w Ambasadzie RP w Abu Dhabi.

Ambasada RP w Abu Dhabi może natomiast dokonać legalizacji pełnej dokumentu zagranicznego (zalegalizowanego uprzednio w Izbie Handlowej oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ZEA) stwierdzającą autentyczność podpisu i tożsamości pieczęci urzędowej oraz zgodność niniejszego dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia. W rezultacie ww. umowa nabierze mocy prawnej w Polsce. Szczegóły znajdują się poniżej:

Mając na względzie bezpieczeństwo obrotu prawnego, art. 32 ust. 1 u.p.k. – odmiennie niż treść art. 21 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 389 i 1137) – przewiduje jedynie legalizację zagranicznych dokumentów urzędowych (emirackich) sporządzonych lub uwierzytelnionych w państwie przyjmującym (ZEA). Co za tym idzie – od dnia wejścia w życie ustawy – niedopuszczalne będzie legalizowanie polskich dokumentów, tj. sporządzonych lub uwierzytelnionych w Rzeczpospolitej Polskiej przez Ambasadę RP w ZEA.

Ponadto ust. 2 art. 32 u.p.k. wskazuje, iż legalizacja polega w szczególności na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo stempla, którym ten dokument jest opatrzony. Co za tym idzie, z dniem wejścia ustawy w życie, podstawowym sposobem legalizacji zagranicznego dokumentu będzie formuła legalizacji pełnej, która skupiać się będzie na wskazaniu autentyczności podpisu, pieczęci oraz określeniu organu, który dokument wydał lub uwierzytelnił. Zalecane jest przy tym, aby legalizacja następowała tylko w stosunku do takich dokumentów, które zostały uprzednio uwierzytelnione lub sporządzone przez urzędników, których wzorami podpisów dysponuje urząd konsularny, co oznacza że pożądane jest wymaganie uprzedniej „superlegalizacji” dokumentu przez właściwe organy państwa przyjmującego (ZEA), w tym przede wszystkim ministerstwa spraw zagranicznych lub inne tego typu urzędy na poziomie niższym, zważając na fakt, iż ZEA ma strukturę federalną.