Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Pieniążek | 2016-02-04 09:38:32
zea, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Emiraty opracowały ujednolicony system ochrony własności intelektualnej. W kraju obowiązują międzynarodowe regulacje i normy dotyczące ochrony własności intelektualnej.

 

 

Stworzony przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich reżim rozpoznawania oraz ochrony własności intelektualnej obejmuje znaki towarowe, prawa autorskie oraz nazwy domen - .ae.

Kraj jest stroną Konwencji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), która zajmuje się promowaniem ochrony własności intelektualnej, koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

Drugim dokumentem wpływającym na kształt prawa własności intelektualnej w ZEA jest Traktat WIPO o Prawie Autorskim. Umowa nałożyła na Emiraty obowiązek stworzenia instrumentów prawnych, które zapewniają ochronę praw autorskich do programów komputerowych i baz danych. Dokument zobowiązał również kraj do wprowadzenia do porządku prawnego sankcji w związku z obchodzeniem zabezpieczeń stosowanych w celu zapobiegania bezprawnemu rozpowszechniania dzieł.

Kolejną umowa, której sygnatariuszem są ZEA jest Konwencja Paryska. Zgodnie z jej postanowieniami każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia wynalazku w jednym z państw objętych umową, otrzymuje 12 miesięczne prawo pierwszeństwa, która umożliwia zgłoszenie tego samego wynalazku z tą samą datą w innym państwie Konwencji.

Emiraty podpisały także Układ o Współpracy Patentowej (PCT). Dokument ten wspiera wnioskodawców ubiegających się o ochronę patentową na całym świecie dla swoich wynalazków, pomaga urzędnikom patentowym w podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia patentu, a także ułatwia dostęp do informacji technicznej dotyczącej wynalazków. PCT wprowadza uproszczenia procedur patentowych poprzez umożliwienie ubieganie się o patent w systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym.

Równie ważnym dokumentem regulującym kwestie własności intelektualnej, podpisanym przez ZEA jest Konwencja Berneńska, która zakłada wzajemne respektowanie praw autorskich. Umowa zobowiązuje sygnatariuszy do zapewnienia takiej samej ochrony prawno-autorskiej dla krajowych, jak i zagranicznych utworów. Odnosi się to także do sytuacji, gdy zagraniczne utwory nie są chronione na gruncie prawa autorskiego w kraju jego pochodzenia.

Konwencja Berneńska określa minimalny czas ochrony praw autorskich (to czas życia autora oraz okres 50 lat po jego śmierci - nie dotyczy to fotografii i utworów kinematograficznych).

Wymaga także, by ZEA przyznały ochronę autorską prawom osobistym twórcy i określa ramy dozwolonego użytku jako ograniczenia autorskich praw majątkowych oraz określa możliwe formy korzystania z utworu bez konieczności zawierania stosownej umowy. Dodatkowo dokument pozostawia krajom członkowskim swobodę w tworzeniu innych, bardziej szczegółowych form dozwolonego użytku.

Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały także Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS) . Dokument reguluje zagadnienia takie jak: ochrona dla praw autorskich i pokrewnych, ochrona programów komputerowych i zbiorów danych oraz ochrona wykonawców, producentów nagrań dźwiękowych i organizacji nadawczych, patentów, praw do wzorów przemysłowych, znaków towarowych, geograficznych oznaczeń pochodzenia towarów, topografii układów scalonych, oraz ochrona poufnego know-how.

TRIPS przewiduje zastosowanie zasady równego traktowania w zakresie ochrony własności intelektualnej podmiotów wszystkich krajów członkowskich Porozumienia, co oznacza, że podmioty innych krajów członkowskich mają być traktowane nie mniej korzystnie niż własne podmioty.

ZEA są również stroną Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach audiowizualnych i Konwencji Rzymskiej o Ochronie Wykonawców, Producentów Fonogramów oraz Organizacji Nadawczych.

Egzekwowania praw własności intelektualnej odbywa się w ZEA na drodze administracyjnej i sądowej. Federalne organy rządowe, jak i władze poszczególnych Emiratów posiadają jednostki właściwe do ochrony własności intelektualnej i odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel. Urzędnicy mają prawo do kontroli sklepów i magazynów, a także pobierania grzywien od osób i naruszających prawo. Organy celne mają również prawo do przejęcia i zniszczenia nielegalnych towarów.

Wydziały policji ZEA posiadają specjalistyczne laboratoria, które badają towary podrobione i dostarczają raporty na temat podobieństw i różnic między prawdziwymi i podrabianymi produktami. Sankcje karne za nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej mogą obejmować pozbawienia wolności na okres do pięciu lat lub grzywny dla niektórych nielegalnych działań.

Poszkodowany właściciele własności intelektualnej, może domagać się odszkodowania za poniesione straty drogą sądową. W tym przypadku sąd może wydać decyzje o przyjęciu i zniszczeniu towarów podrabianych, zażądać zaprzestania produkcji podrabianych towarów, zawiesić licencję handlową lub opublikować wyrok sądowy w lokalnej prasie.

W Ministerstwie Gospodarki ZEA działa Wydział Własności Intelektualnej, którego departamenty zajmują się znakami towarowymi, prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej.

Więcej na: http://www.economy.gov.ae/English/Pages/Copyrightsector.aspx

Prawa konsumentów w ZEA

W załączniku poniżej znajdą Państwo informator regulujący stosunki handlowe pomiedzy sprzedawcą a kupującym w ZEA. Znajdują się tam ogólne zasady   ochrony  praw konsumentów oraz szczegółowe informacje w tym zakresie do   branż transportu, odzieży, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Pliki do pobrania

Prawa konsumentów w ZEA
pdf | 883.26 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert