Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek żywności w GCC

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Pieniążek | 2016-02-09 07:02:48
analizy rynkowe

Przyrost demograficzny oraz wzrost zamożności wśród społeczności arabskiej przedkłada się bezpośrednio na popyt produktów spożywczych.

Konsumpcja żywności w krajach Zatoki Arabskiej
Ostatni raport na temat rynku żywności krajów Zatoki Perskiej przygotowany przez bank inwestycyjny Alpen Capital dotyczył dynamiki popytu-podaży na produkty rolno-spożywcze w sześciu krajach regionu GCC, a także ważnych dla regionu kategorii żywności. Podkreślał również najnowsze trendy na rynku żywnościowym regionu, czynniki wzrostu i wyzwania dla przemysłu, dokonując finansowej i rynkowej wyceny kluczowych firm z branży rolno-spożywczej. RetailMe przedstawia główne punkty raportu.
 

Główne trendy rozwojowo-konsumpcyjne na rynku żywnościowym regionu GCC

Popyt na żywność w krajach Zatoki Perskiej napędzany jest przez szereg czynników, w tym szybki przyrost ludności, wzrost zamożności i rozwój sektora turystycznego. Preferencje żywieniowe zmieniają się również wraz z rosnącą popularnością zdrowego trybu życia i zamiłowaniem do zachodnich diet, zwiększając zapotrzebowanie na żywność ekologiczną i produkty z zagranicy. Równocześnie produkcja żywności w ww. regionie jest ograniczona ze względu na suchy klimat i niedobór gruntów ornych i wody pitnej, czyniąc region silnie uzależnionym od importu produktów spożywczych. Dzięki dochodom płynącym z bogatych złóż ropy naftowej, import żywności w regionie GCC, jak i inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa żywieniowego warte miliardy dolarów są realne (źródło: Sameena Ahmad, dyrektor zarządzający Alpen Capital). „Dynamiczny rozwój gospodarczy i nieustające zmiany w łańcuchu wartości zachęcają zagranicznych i lokalnych inwestorów do wejścia na rynek i wzmocnienia swojej pozycji na rynku spożywczym (źródło: Mahboob Murshed, dyrektor zarządzający Alpen Capital).

Spośród wszystkich produktów spożywczych, największą popularnością cieszą się wyroby zbożowe, które w najbliższych latach pozostaną najprawdopodobniej najczęściej spożywaną kategorią żywności. Przewiduje się, że w 2019 roku, zboża będą stanowić 46,5% całkowitej konsumpcji żywności w regionie, z uwagi na wzrost zapotrzebowania na zdrowe, bogate w środki odżywcze produkty. W raporcie opracowanym przez Alpen Capital podkreślono, że przewiduje się wzrost poziomu konsumpcji w krajach regionu GCC na poziomie 3.5% w skali rocznej w latach 2014-2019. Jeśli chodzi o wyroby zbożowe, oczekuje się wzrostu poziomu konsumpcji w tym okresie na poziomie 3% w skali rocznej, znacznie wolniejszego, w porównaniu do wzrostu poziomu konsumpcji produktów mięsnych (4.4%) i owoców (3.8%). Jeśli chodzi o regionalne prognozy konsumpcyjne, eksperci żywieniowi szacują, że Arabia Saudyjska utrzyma pozycję największego konsumenta wśród pozostałych krajów GCC przy wzroście konsumpcji krajowej na poziomie 3% w skali rocznej w okresie prognozy, podczas gdy w przypadku Omanu, Kuwejtu i Bahrajnu przewidywany wzrost plasuje się w przedziale 2,7%-3,2%. Jeśli chodzi o inne kraje GCC, ZEA i Katar odnotują odpowiednio 5.5% i 4.8%-owy wzrost poziomu konsumpcji krajowej w skali rocznej w tym samym okresie czasu.

 

Przyrost demograficzny oraz wzrost zamożności wśród społeczności arabskiej przełożył się bezpośrednio na istotne zwiększenie popytu produktów spożywczych. Katar, Kuwejt i ZEA zaliczane są do najbogatszych krajów na świecie pod względem przychodu krajowego brutto. Począwszy od roku 2006 odnotowywano wzrost poziomu dochodu per capita na poziomie 5,2% w skali rocznej. Zwiększenie zapotrzebowania na import produktów spożywczych wynika z ograniczonej powierzchni ziemi uprawnej, niesprzyjających warunków klimatycznych oraz zmniejszających się zasobów wody pitnej. Stąd rządy krajów GCC inwestują miliardy dolarów w grunty orne za granicą dążąc jednocześnie do zwiększenia produkcji krajowej.

 

Obecnie w krajach GCC mieszka ponad 50 mln osób (rok 2014) a liczba emigrantów wciąż rośnie. W latach 2006-2014 odnotowano wzrost poziomu ludności na poziomie 4,2%, co jeszcze bardziej pogłębiło zależność rządów krajów GCC od importu, uwarunkowanego ograniczeniami produkcji rolne. W 2012 roku import stanowił 75% lokalnego zapotrzebowania żywieniowego. 78% populacji krajów GCC to mieszkańcy Arabii Saudyjskiej i ZEA (rok 2014) i to te dwa kraje stanowią największe ośrodki konsumpcji produktów spożywczych. W 2012 roku konsumpcja per capita w regionie wyniosła blisko 852 kg z Kuwejtem na 1 miejscu (867,5 kg), kolejno Arabią Saudyjską (866,5 kg) i ZEA (862,2 kg).

 

Wyroby zbożowe – 1 miejsce w kategorii spożywanych produktów

Zboża zajmują 1 miejsce w kategorii produktów spożywanych na terenie GCC, gdzie popyt na nie wyniósł 48% całkowitego zapotrzebowania w 2012 roku. Odnotowuje się zmianę preferencji żywieniowych w kierunku produktów spożywczych bogatych w białka, z silnym wzrostem poziomu konsumpcji produktów mięsnych w krajach regionu GCC na poziomie 7,8% w skali rocznej w latach 2006-2012. Konsumpcja produktów mięsnych per capita w regionie wynosiła 66 kg w 2012 roku, stosunkowo wysoka w porównaniu do średniej światowej równej 42,8 kg i średniej w krajach rozwijających się równej 33,4 kg. Tym samym w latach 2006-2012 konsumpcja produktów mięsnych per capita w regionie GCC zwiększyła się o 3% w skali rocznej .

zasobów wody pitnej. Stąd rządy krajów GCC inwestują miliardy dolarów w grunty orne za granicą dążąc jednocześnie do zwiększenia produkcji krajowej.

 

Obecnie w krajach GCC mieszka ponad 50 mln osób (rok 2014) a liczba emigrantów wciąż rośnie. W latach 2006-2014 odnotowano wzrost poziomu ludności na poziomie 4,2%, co jeszcze bardziej pogłębiło zależność rządów krajów GCC od importu, uwarunkowanego ograniczeniami produkcji rolne. W 2012 roku import stanowił 75% lokalnego zapotrzebowania żywieniowego. 78% populacji krajów GCC to mieszkańcy Arabii Saudyjskiej i ZEA (rok 2014) i to te dwa kraje stanowią największe ośrodki konsumpcji produktów spożywczych. W 2012 roku konsumpcja per capita w regionie wyniosła blisko 852 kg z Kuwejtem na 1 miejscu (867,5 kg), kolejno Arabią Saudyjską (866,5 kg) i ZEA (862,2 kg).

 

Wyroby zbożowe – 1 miejsce w kategorii spożywanych produktów

Zboża zajmują 1 miejsce w kategorii produktów spożywanych na terenie GCC, gdzie popyt na nie wyniósł 48% całkowitego zapotrzebowania w 2012 roku. Odnotowuje się zmianę preferencji żywieniowych w kierunku produktów spożywczych bogatych w białka, z silnym wzrostem poziomu konsumpcji produktów mięsnych w krajach regionu GCC na poziomie 7,8% w skali rocznej w latach 2006-2012. Konsumpcja produktów mięsnych per capita w regionie wynosiła 66 kg w 2012 roku, stosunkowo wysoka w porównaniu do średniej światowej równej 42,8 kg i średniej w krajach rozwijających się równej 33,4 kg. Tym samym w latach 2006-2012 konsumpcja produktów mięsnych per capita w regionie GCC zwiększyła się o 3% w skali rocznej .

 

Czynniki zwiększające zapotrzebowanie na import produktów spożywczych

Nawet jeśli konsumpcja żywności w krajach Zatoki Perskiej wzrośnie, suchy klimat i niedobór gruntów ornych i wody pitnej ogranicza krajową produkcję rolną. W roku 2012 jedynie 1.8% ziem krajów Zatoki Perskiej znajdowało się pod uprawą, gdzie Arabia Saudyjska miała swój największy udział (2% powierzchni całego kraju).

 

Główni importerzy produktów spożywczych w krajach GCC
 
Wraz ze wzrostem importu, kraje Zatoki Perskiej rozważają zróżnicowanie  źró-deł  importu w celu ograniczenia  ich zależności od kluczowych partnerów han-
dlowych. Odnotowuje się korzystny trend dla zagranicznych inwestorów, produ-centów  żywności oraz dostawców rozwiązań   technologicznych. Wiele  krajów
na całym świecie jest zainteresowanych współpracą handlową w regionie  i tak na  przykład Nowa Zelandia zwiększa swój zasięg  działalności  i otwiera przed-
stawicielstwo w Dubaju. W roku 2012 Arabia  Saudyjska i ZEA byli głównymi im-porterami produktów spożywczych w krajach GCC, generując blisko 80% impor-tu netto w regionie.  Produkty  zbożowe  stanowiły wówczas  61,2%  wolumenu  importu (pozostałe kategorie w przedziale równym 7-9%,).
 
Bezpieczeństwo żywieniowe

Na skutek zapotrzebowania na import produktów spożywczych pogłębia się zależność rządów krajów GCC od wahań cenowych na światowych rynkach spożywczych. Począwszy od 2008 roku indeks cen żywności FAO odnotował wzrost wywołując problemy związane z bezpieczeństwem żywieniowym na całym świecie. Zważywszy na ciągłe tendencje zwyżkowe cen żywności na światowych rynkach spożywczych, na skutek niesprzyjających warunków pogodowych, napięć geopolitycznych oraz rosnących cen urządzeń do nawadniania gruntów, rządy poszczególnych krajów kładą

nacisk na rozwój rodzimego sektora rolno-spożywczego oraz szeroko pojętej w tym zakresie współpracy międzynarodowej. 

 
Wysoki dochód per capita w regionie GCC stanowi bufor, który pochłania niekorzystne wahania cen produktów spożywczych. Jednak rządy krajów Zatoki Perskiej podjęły działania mające na celu zapewnienie dotacji, ustalania cen żywności i zwiększenie poziomu wynagrodzenia w celu zminimalizowania obciążeń obywateli.  Pomimo, że Kuwejt jest  trzecim co do wielkości importerem produktów spożywczych (mając na uwadze procent zużycia) w regionie Zatoki Perskiej, Kuwejt jest najmniej podatny na wahania cen żywności ze względu na jego silną równowagę budżetową (rok 2012). W przypadku Bahrajnu, drugiego co do wielkości importera, jego ujemne saldo fiskalne sprawia, że kraj ten jest najbardziej narażony na wzrost światowych cen żywności bądź problemy natury logistycznej, wynikające z opóźnienia w dostawach.

 
Rządy krajów GCC wykorzystują swój majątek w celu poprawy bezpieczeństwa żywieniowego i zminimalizowania wpływu wahań cenowych. Niektóre z przyjętych środków obejmują poprawę wydajności i ulepszenie sposobów produkcji krajowej, aby zagwarantować produktom spożywczym właściwe warunki magazynowania oraz wyeliminować zbędne odpady.
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Taśma z nadrukiem - Taśmy pakowe z nadrukiem - Hurt i Detal

Taśmy z nadrukiem dla Twojej firmy w ilościach hurtowych i detalicznych. Realizuje zamówienia w c...
Polska - WARSZAWA 2020-10-21 Dodał: Paweł Bednarski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Kwalifikacja Instalacyjna

Kwalifikacja Instalacyjna Kwalifikacja instalacyjna, obok kwalifikacji operacyjnej i procesowe...
Polska - POZNAŃ 2020-08-14 Dodał: Julia Żarczyńska Zdrowie i medycyna, Maszyny i urządzenia, Przemysł farmaceutyczny, Farmacja i biotechnologia, Przemysł chemiczny i kosmetyczny Zobacz ofertę

Kwalifikacja Instalacyjna

Kwalifikacja Instalacyjna Kwalifikacja instalacyjna, obok kwalifikacji operacyjnej i procesowej,...
Polska - POZNAŃ 2020-08-14 Dodał: Julia Żarczyńska Farmacja i biotechnologia, Przemysł chemiczny i kosmetyczny, Przetwórstwo spożywcze, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert