Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów handlowych nie jest zwykle wymagana w przypadku próbek handlowych o niskiej wartości, np. nie przekraczających 500 euro lub równowartości tej kwoty. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, dokumenty, prawo

zdjęcie domyślne

Preferencyjne traktowanie

Unia celna Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), w skład której wchodzą Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar i Arabia Saudyjska, przewiduje wspólną 5-proc. taryfę zewnętrzną dla większość towarów, oraz bezcłowy dostęp dla towarów lokalnych sprzedawanych między państwami członkowskimi. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, cła, preferencje

zdjęcie domyślne

Rejestracja firm

Wyłącznie obywatele ZEA i firmy, które posiadają pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej mogą przeprowadzać procedury przywozowe. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, firmy, rejestracja

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji zubożających warstwę ozonową

ZEA jest członkiem Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, ozon, ekologia, prawo

zdjęcie domyślne

Strefy Wolnego Handlu

W strefach wolnego handlu ZEA zagraniczne podmioty mogą mieć w 100 proc. swoje inwestycje, a własność towarów może być przenoszona między licencjobiorcami strefy wolnego handlu, kapitał może być w pełni wywożony, a przywóz, wywóz i składowanie towarów jest zwolnione z cła i podatków przez okres licencji. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, handel, specjalne strefy

zdjęcie domyślne

Przywóz prasy i innych mediów

Podmioty gospodarcze zamierzające handlować nośnikami medialnymi muszą posiadać odpowiednie zezwolenie udzielone przez Krajową Radę Mediów (NMC). Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, handel, media

zdjęcie domyślne

Przywóz pojazdów silnikowych i opon

Pojazdy silnikowe i opony, które mają być przywożone muszą spełniać normy ustalone przez Organizację Normalizacyjną GCC (GSO). Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, opony, silniki, samochody, normy

zdjęcie domyślne

Przywóz niebezpiecznych odpadów

Odpady niebezpieczne, w rozumieniu Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, nie mogą być przywożone do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ani do odzyskiwania, ani ich ostatecznego unieszkodliwiania. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, odpady, prawo, ekologia

zdjęcie domyślne

Przywóz leków i wyrobów medycznych

Na przywóz i handel produktami farmaceutycznymi lub na handel prekursorami chemicznymi w ZEA trzeba mieć licencję. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, leki, licencje

zdjęcie domyślne

Normy i standardy

Normy i środki zgodności odgrywają coraz większą rolę w handlu w ZEA. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, normy, standardy

zdjęcie domyślne

Przywóz broni, amunicji i materiałów wybuchowych

Organem właściwym dla udzielania licencji w zakresie broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, broń, amunicja, materiały wybuchowe

zdjęcie domyślne

Przywóz gatunków zagrożonych dzikiej fauny i flory

ZEA jest członkiem Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) zwanej Konwencją waszyngtońską. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, zwierz,eta rośliny, ekologia, prawo

zdjęcie domyślne

Przywóz artykułów spożywczych

Przed przywozem środków spożywczych do ZEA, firma powinna otrzymać zgodę na etykietowanie od władz emiratu, np. Departamentu Kontroli Żywności Gminy Dubaj, a także zgodę od Wydziału Laboratorium Żywności i Środowiska w Departamencie Centralnego Laboratorium Dubaju (DCLD). Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, żywność, Dubaj, prawo, etykiety

zdjęcie domyślne

Przywóz zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego

Przywóz zwierząt i niektórych produktów przeznaczonych do hodowli zwierząt wymaga odpowiedniego zezwolenia dla tych towarów z Ministerstwa Środowiska i Wody (MOEW). Przepisy szczególne mają zastosowanie do przywozu gatunków zagrożonych i ich produktów. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, zwierzęta, ekologia

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji chemicznych i towarów niebezpiecznych

ZEA są członkiem Konwencji rotterdamskiej i sztokholmskiej dotyczących m.in. międzynarodowego handlu niektórymi niebezpiecznymi towarami. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, chemia, towary niebezpieczne

zdjęcie domyślne

Przywóz urządzeń telekomunikacyjnych i radiowych

Urząd Regulacji Telekomunikacji (TRA) ZEA odpowiada za standardy i normy dotyczące urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, radio, normy

zdjęcie domyślne

Przyrządy pomiarowe i metrologia [Dostępne dla zweryfikowanych]

Rada Współpracy Zatoki Perskiej - GCC przyjęła wspólne przepisy dotyczące przyrządów pomiarowych i metrologii. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, GCC, metrologia, pomiar

zdjęcie domyślne

Umowy agencyjne [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz towarów jest zwykle ograniczony dla obywateli ZEA, firmy zagraniczne zazwyczaj muszą powoływać agentów do sprzedaży swoich produktów. Umowy agencyjne nie są obowiązkowe. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, umowy agencyjne, import, handel

zdjęcie domyślne

Przywóz towarów używanych

Wymogi dotyczące możliwości przywozu towarów używanych mogą różnić się od wymogów stosowanych do nowych. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, samochody, towary używane

zdjęcie domyślne

Przywóz roślin i produktów roślinnych

Przywóz produktów rolnych, w tym nasion, roślin i produktów roślinnych, nawozów, pestycydów, maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa i ogrodnictwa wymaga pozwolenia na prowadzenie działalności rolniczej. Dodał : Katarzyna Crompton | 18.05.2017 ZEA, premium, rośliny, transport, handel

Poprzednia
z 2