Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWymagania dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania produktów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katarzyna Crompton | 2017-05-18 11:52:59
zea, premium, etykiety, opakowania

Zgodnie z zasadami dotyczącymi etykietowania i znakowania dla towarów przywożonych w region Rady Krajów Zatoki Perskiej - GCC, na produkcie muszą być trwałe i nieusuwalne wskazania kraju pochodzenia. Można to robić np. przez grawerowanie, szycie, drukowanie lub wytłaczanie, w zależności od rodzaju produktów.

Tylko niektóre artykuły mogą być zwolnione z zasady bezpośredniego etykietowania na produkcie, tj. jeśli umieszczenie na nich etykiety jest niemożliwe ze względu na ich niewielkie rozmiary i ich rodzaj (np. proszki, płyny), lub jeśli produktowi groziłoby uszkodzenie. W takich przypadkach dozwolone będzie etykietowanie na bezpośrednim pojemniku lub opakowaniu.

Warto zauważyć, że wszelkie oznaczenia kraju na produkcie mogą być oceniane jako deklaracja pochodzenia, więc przywóz tego produktu może być traktowany jako próba podrabiania, co może skutkować ustawowo ustalonymi karami.

Zaleca się unikać stosowania wszelkich pojęć dotyczących kraju poza prawdziwym pochodzeniem towarów i skontaktować się z importerem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zwłaszcza gdy towary różnego pochodzenia zawarte są w jednym produkcie (np. pojedyncze elementy zestawów do montażu).

Jeżeli przywożone towary nie są zgodne z powyższymi przepisami, odprawa celna towarów może być znacznie opóźniona. Jednakże dla pierwszego przypadku brakującego lub nieodpowiedniego oznakowania pochodzenia można stosować przepisy przejściowe. Jeżeli przypadki takie powtarzają się, mogą być nakładane kary, takie jak obowiązkowy powrotny wywóz i kary pieniężne.

Grzywny mogą mieć również zastosowanie do importerów towarów opatrzonych dwoma lub więcej sprzecznymi określeniami pochodzenia.

W przypadku niektórych produktów, np. środków spożywczych, wymagane jest etykietowanie w języku arabskim. Dwujęzyczne etykiety w języku arabskim i angielskim będą akceptowane.

Dopuszczalne są również zatwierdzone naklejki z tłumaczeniem etykiet środków spożywczych na język arabski, z wyjątkiem daty produkcji i ważności, które muszą być umieszczone bezpośrednio na oryginalnej etykiecie lub opakowaniu. Etykietowanie środków spożywczych musi zawierać następujące informacje:

 • markę i nazwę środka spożywczego
 • składniki w porządku malejącym wagowo lub objętościowo
 • masę netto (jednostki metryczne i masa po odsączeniu, jeśli dotyczy) lub objętość
 • nazwę lub numer E wszystkich ewentualnych zawartych dodatków
 • warunki przechowywania, jeśli dotyczą
 • sposób przygotowywania do konsumpcji, jeśli dotyczy
 • kraj pochodzenia
 • nazwę i adres osoby odpowiedzialnej, np. producenta lub importera
 • kod kreskowy produktu
 • identyfikację serii lub partii
 • daty produkcji i ważności, drukowane lub stemplowane bezpośrednio na oryginalnych etykietach przez producenta w formacie dd-mm-rrrr dla produktów o łącznym okresie przechowywania (minimalnej trwałości) krótszym niż trzy miesiące i mm-rrrr dla innych produktów
 • wykaz składników, które mogą powodować nadwrażliwość
 • pisemne oświadczenie wskazujące na poddawanie działaniu promieniowania w bezpośredniej bliskości do nazwy żywności, jeśli dotyczy
 • informacje o wartości odżywczej (dodatkowe szczegóły i wyjątki od tego wymogu znajdują się poniżej).

Norma GSO 2233/2012 dotycząca oznaczania wartości odżywczej została wdrożona we wszystkich państwach członkowskich GCC. Kategorii produktów żywnościowych zwolnione z tych warunków:

 • produkty spożywcze, które zawierają znikome ilości kalorii, białka, węglowodanów, tłuszczu, tłuszczów nasyconych, soli lub sodu, bardzo niski całkowity poziom cukru, a także produkty z prawie zerową ilością takich jak przypraw korzennych i ziołowych
 • świeże owoce i warzywa
 • świeże i schłodzone ryby, mięso zwierząt gospodarskich i drobiowe
 • produkty sprzedawane bezpośrednio klientom w miejscach produkcji, takie jak sałatki, wyroby piekarskie i słodycze
 • produkty spożywcze, na które składa się tylko jeden produkt żywnościowy, takie jak ryż, kawa, herbata i cukier
 • wody butelkowana i mineralna
 • produkty spożywcze pakowane o wielkości pojemnika mniejszej niż 10 centymetrów
 • dodatki do żywności
 • produkty żywnościowe, które wymagają dalszego pakowania i przetwarzania lub nie są sprzedawane bezpośrednio konsumentom

Produkty zawierające wieprzowinę lub produkty wieprzowe należy wyraźnie zadeklarować jako takie na etykiecie, samo określenie w wykazie składników nie jest wystarczające.

Dla wielu środków spożywczych, np. mięsa, mleka i jego produktów, przetworzonych owoców i warzyw, maksymalne terminy ważności oraz odpowiednie warunki przechowywania są określone przepisami prawa. Przykładowo termin ważności schłodzonego masła, które musi być pakowane do odpowiednich pojemników, nie może przekraczać dwóch miesięcy od daty jego produkcji, natomiast chude ryby mrożone pakowane do pojemników plastikowych lub kartonowych mogą mieć termin ważności dwanaście miesięcy od daty ich produkcji (w porównaniu z gatunkami ryb o zawartości oleju ich części jadalnych 5 proc. lub więcej, który uznaje się za upływający sześć miesięcy od daty ich produkcji).

Kompletny wykaz wszystkich produktów i ich dopuszczalnych okresów ważności można otrzymać z Departamentu Kontroli Żywności Gminy Dubaj.

Oprócz powyższych obowiązkowych wymogów dotyczących etykietowania, etykiety ekologicznie produkowanych środków spożywczych lub składników/ produktów wejściowych muszą zatem zawierać następujące informacje w języku arabskim i angielskim:

 • nazwy składników/ produktów wejściowych
 • proces produkcji ekologicznej
 • procent zawartości produktów wejściowych i zawartości produktów ekologicznych (obliczony bez określonych składników, np. woda lub sól, minimalny procent ekologicznie uzyskanych składników ma wynosić 95% całego produktu)
 • jeśli produkt ma być stosowany jako produkt wejściowy/ składnik ekologiczny kolejnych produktów (np. paszy dla zwierząt), należy określić, że produkt jest ekologiczny i może być stosowany w rolnictwie ekologicznym

Istnieją pewne wyjątki np. w przypadku świeżych warzyw i owoców. Etykiety środków spożywczych należy przedkładać do właściwego organu ZEA przed przywozem każdego artykułu, np. do Departamentu Kontroli Żywności Gminy Dubaj. To samo dotyczy modyfikowanych środków spożywczych. Organ poinformuje importera z wyprzedzeniem, jeśli wyjątkowo wymagana jest kontrola laboratoryjna przed rzeczywistą dostawą przesyłki.

Oprócz wyżej wymienionych specyfikacji, certyfikowane produkty ekologiczne muszą być opatrzone określonym logo dla żywności ekologicznej ZEA.

W przypadku określonych produktów leczniczych, np. środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursorów chemicznych przeznaczonych do ich produkcji co najmniej dwie trzecie okresu ważności odpowiedniej substancji/ prekursora musi pozostać w chwili jego rzeczywistego przywozu.

 

Wyroby medyczne muszą być etykietowane w następujący sposób:

 • nazwa, adres i numer rejestracji producenta
 • pełna identyfikacja wyrobu, w tym identyfikacja wyrobu medycznego, który jest częścią systemu lub zestawu testowego, grupy i rodziny wyrobów medycznych
 • kod partii, jeśli dotyczy
 • oznaczenie, że wyrób jest do jednorazowego użytku, jeśli dotyczy
 • oznaczenie zawartości wyrażone w postaci odpowiedniej do wyrobu, takiej jak rozmiar, masa netto, długość, objętość lub liczba jednostek
 • ewentualny termin ważności wyrobu
 • schorzenia, cel i przeznaczenie, dla których wyrób jest produkowany, sprzedawany lub przedstawiany, w tym specyfikacje wydajnościowe wyrobu, jeśli specyfikacje te są niezbędne do prawidłowego użytkowania (o ile nie są oczywiste dla zamierzonego użytkownika)
 • wskazówki dotyczące stosowania, jeśli dotyczy
 • warunki transportu, składowania i przemieszczania oraz specjalne instrukcje obsługi
 • ostrzeżenia i/ lub środki ostrożności
 • oświadczenie o sterylizacji i metoda sterylizacji

Stosowanie alkoholu w środkach spożywczych jest zabronione. Mięso i produkty mięsne muszą być opatrzone oznaczeniem, że zostały wyprodukowane zgodnie z zasadami islamu.

Certyfikat może być ewentualnie przedstawiony w formie pieczęci zatwierdzonej przez GSO, zwanej etykietowaniem halal. Ze względu na dopuszczalność innych środków spożywczych i różnego rodzaju produktów przeznaczonych do kontaktu z ciałem człowieka (np. pasta do zębów i inne produkty kosmetyczne oraz środki farmaceutyczne), odpowiedni certyfikat lub etykieta halal jest również bardzo zalecana dla innych produktów.

Jaja konsumpcyjne należy wysyłać w czystych nowych pojemnikach, na których znajdują się daty produkcji i ważności, nazwa gospodarstwa posiadającego licencję na produkcję jaj w kraju wywozu i kraju pochodzenia.

Etykiety tytoniowe muszą spełniać wymagania jednolitej normy GCC nr 246 z 2011 roku. Określenie rodzaju tytoniu musi być prawidłowo określone, zgodnie z jego przeznaczeniem i opisami odpowiedniej normy GCC (np. tytoń do żucia lub wąchania, papierosy lub tytoń „almeassel”, czyli używany w fajkach wodnych).

Na opakowaniach nie wolno używać sformułowań, które mogłyby sprawiać wrażenie mniejszego niebezpieczeństwa, np. „light” „medium”, „z mniejszą/niską ilością substancji smolistych i/ lub nikotyny”, „zero substancji smolistych” lub sformułowań podobnych.

Etykiety muszą być archiwizowane na dyskach CD-ROM i należy je udostępniać na żądanie właściwych organów. Następujące dane muszą bezpośrednio znajdować się na każdym opakowaniu tytoniu lub jego produktów (tj. nie na opakowaniu zewnętrznym ani nie na możliwych do usunięcia etykietach) zarówno w języku arabskim, jak i angielskim:

 • ostrzeżenie zdrowotne dotyczące szkodliwości używania tytoniu i jego produktów w formie zdjęcia i tekstu, które musi obejmować co najmniej 50 proc. przedniej i tylnej powierzchni każdej paczki (w tym obowiązkowej ramki), istnieją jeszcze bardziej szczegółowe wymagania dotyczące dopuszczalnych rodzajów rozmiarów i kolorów czcionek
 • wyrażenie „do sprzedaży w krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej”
 • wskaźniki zawartości nikotyny, substancji smolistych i tlenku węgla.

Następujące dane szczegółowe etykiety muszą znajdować się na opakowaniach co najmniej w języku angielskim:

 • nazwa i marka artykułu
 • ilość papierosów, lub masa w czasie napełniania dla innych wyrobów tytoniowych
 • data produkcji w formie miesiąc i rok
 • numer partii
 • kraj pochodzenia, produkcji lub opakowania.

Etykiety pestycydów muszą zawierać następujące informacje:

 • nazwy handlowe i nazwy zwykłe
 • kraj pochodzenia
 • nazwę i adres producenta
 • agenta/ głównego dystrybutora w ZEA
 • datę produkcji i datę ważności (miesiąc i rok)
 • lokalny numer rejestracyjny
 • numer partii
 • środki ostrożności i środki pierwszej pomocy, w tym antidotum, jeśli dotyczy
 • okres poprzedzający zbiory dla środków ochrony roślin
 • pojemność pojemnika
 • substancję(e) aktywną(e) i ich/jej stężenie
 • dodatki i ich stężenia
 • rozpuszczalniki
 • zawartość w jednostkach metrycznych netto
 • rodzaj pestycydów (np. płyn, proszek)
 • zastosowania i sposoby wykorzystania
 • klasyfikację pestycydu zgodnie z klasyfikacją WHO
 • metody utylizacji pustych pojemników
 • stopień uporczywości pestycydów w różnych stopniach pH wody
 • nazwy docelowych upraw i szkodników
 • zdolność pestycydu do mieszania się z innymi pestycydami
 • gatunki roślin wrażliwe na pestycyd
 • toksyczność pestycydu na organizmach wodnych i innych organizmach żywych
 • ostrzeżenia i środki ostrożności, w stosownych przypadkach
 • bezpieczne warunki przechowywania, w tym wskazanie przechowywania pestycydu z dala od dzieci

Każdy pakiet prętów ze stali zbrojeniowej dostarczany do Dunaju musi zawierać określone etykiety. Muszą one zawierać przynajmniej te informacje:

 • nazwę producenta
 • kraj pochodzenia
 • standardowy numer specyfikacji
 • gatunek stali
 • rozmiar (średnica nominalna x długość)
 • numer wytopu
 • znak zgodności DCL (Centralne Laboratorium Dubaju) (więcej informacji znajduje się w dokumencie zatytułowanym Rejestracja stali zbrojeniowej)

Należy również zwrócić uwagę, że opakowania są często przechowywane na dworze. W związku z tym powinny one być wodoodporne.

Ponadto, powinny być odporne na wstrząsy, ponieważ mogą być przenoszone w nieostrożny sposób. Instrukcje dotyczące właściwego obchodzenia się z opakowaniami muszą być w języku arabskim.

Eksporterzy powinni skonsultować się z importerem w kwestii dalszych szczegółowych informacji dotyczących etykietowania produktów i opakowań.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert